ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นม 3 และม 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​

Merry Christmas & happy new year 2024

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ​นางสาวรุ่งทิพภา​ โพธิ์นอก​ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู​

สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการผู้คุมสอบในการสอบนักธรรมสนามหลวง

ร่วมแสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

On Trend

Most Popular Stories

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ โรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 โดย

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วย โปรแกรม CANVA

วันที่ 25 มีนาคม 2567 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นำโดย นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับคณะครู ในการนี้ได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 2566

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นม 3 และม 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น